Onze doelstelling

Onze visie

Het bestuur, het feestcomité en de werkgroep Kerk Rauw 2025 ondersteunen samen het Rauwse verenigingsleven.

Onze missie

  • Het bestuur beheert het ontmoetingscentrum Hof van ‘t Rauw en stelt dit beschikbaar voor de Rauwse verenigingen.
  • Het feestcomité organiseert feestactiviteiten in samenwerking met de Rauwse verenigingen en de Rauwse gemeenschap om het samenhorigheidsgevoel op het Rauw te verhogen.
  • De werkgroep Kerk Rauw 2025 werkt aan het door de Rauwse gemeenschap gedragen visie over neven- en herbestemming van de kerk in samenwerking met het Kerkfabriek en de Gemeente Mol

In de praktijk

De Rauwse verenigingen kunnen zowel gehuisvest zijn in het Hof van ‘t Rauw als in een eigen lokaal op het Rauw. De school wordt ook beschouwd als een vereniging. Nieuwe verenigingen dienen een duidelijke band met Rauw aan te tonen.

Een gelijke en faire behandeling van alle verenigingen vormt het uitgangspunt voor alle afspraken. De verenigingen genieten van speciale voorwaarden voor al hun activiteiten in het Hof van ‘t Rauw. De verenigingen kunnen ook materiaal lenen voor gebruik buiten het Hof van ‘t Rauw.

De verenigingen verbinden er zich toe om de afspraken voor het gebruik van het Hof van ‘t Rauw te respecteren en om hun steentje bij te dragen bij activiteiten georganiseerd door het feestcomité.

De opbrengsten van het bestuur en het feestcomité worden geïnvesteerd in het Hof van ‘t Rauw en komen zo ten goede aan de verenigingen.

De investeringen in de kerk blijven gedragen door het Kerkfabriek en de Gemeente Mol.