Onze doelstelling

Onze visie

VZW Rauw Leeft heeft als doelstelling om -samen met het feestcomité - een sterk gemeenschapsgevoel binnen Mol-Rauw te ondersteunen.

Onze missie

  • De VZW beheert het ontmoetingscentrum Hof van ‘t Rauw en stelt dit beschikbaar voor de Rauwse verenigingen. Sterke verenigingen zijn noodzakelijk voor een veerkrachtig dorp.
  • Het feestcomité organiseert feestactiviteiten in samenwerking met de Rauwse verenigingen en de Rauwse gemeenschap om het samenhorigheidsgevoel op het Rauw te verhogen.

In de praktijk

De Rauwse verenigingen kunnen zowel gehuisvest zijn in het Hof van ‘t Rauw als in een eigen lokaal op het Rauw. De school wordt ook beschouwd als een vereniging. Nieuwe verenigingen dienen een duidelijke band met Rauw aan te tonen.

Een gelijke en faire behandeling van alle verenigingen vormt het uitgangspunt voor alle afspraken. De verenigingen genieten van speciale voorwaarden voor al hun activiteiten in het Hof van ‘t Rauw. De verenigingen kunnen ook materiaal lenen voor gebruik buiten het Hof van ‘t Rauw.

De verenigingen verbinden er zich toe om de afspraken voor het gebruik van het Hof van ‘t Rauw te respecteren en om hun steentje bij te dragen bij activiteiten georganiseerd door het feestcomité.

De opbrengsten van het bestuur en het feestcomité worden geïnvesteerd in het Hof van ‘t Rauw en komen zo ten goede aan de verenigingen.